+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Adwokat / Adwokat kościelny Martyna Pereta

Adwokat i Adwokat kościlny Martyna Pereta, jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada łącznie tytuły: Adwokata i Adwokata kościelnego. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Prowadzi Kancelarie w Lublinie i Stalowej Woli. Reprezentuje strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami kościelnymi oraz świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym i przedsiębiorcom. Celem podejmowanych przez Kancelarię czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

OSTRZEŻENIE PRZED OSOBAMI NIE POSIADAJĄCYMI UPRAWNIEŃ

Adwokat kościelny Martyna Pereta, działając w porozumieniu z Sądami kościelnymi, przestrzega wszystkich zainteresowanych przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zalecam, aby przed ewentualnym powierzeniem sprawy poszczególnym osobom, zawsze żądać przedłożenia stosownych dokumentów (dekretów arcybiskupów lub biskupów) potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia tychże osób. 

  • Prawo cywilne
  • Odszkodowania
  • Prawo rodzinne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze (w tym prawo spółek)
  • Prawo kanoniczne 
  • Prawo wyznaniowe
czytaj więcej...

Założycielem Kancelarii jest Adwokat i Adwokat kościelny Martyna Pereta. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i gospodarczego (szerzej (“usługi adwokackie“). Zespół współpracujących z Kancelarią prawników zapewnia Państwu kompleksowe i wszechstronne doradztwo prawne, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu Adwokata i Radcy prawnego. 

czytaj więcej...
W czerwcu 2014 r. ukończyła równolegle kierunki prawo oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Praca magisterska z dyscypliny prawa kanonicznego pt. „Prawa i obowiązki rodziców w zakresie moralnego i religijnego wychowania dzieci w kanoniczym prawie łacińskim i wschodnim”, została napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza (prof. KUL). Na kierunku prawo, pracę magisterską pt. „Walor prawny autorytetu rodziców” napisała pod opieką naukową ks. Abp. dra hab. Andrzeja Dzięgi.
czytaj więcej...