+48 518337507
Kancelaria adwokacka
adwokat kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Adwokat / Adwokat kościelny Martyna Pereta

reprezentuje strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami kościelnymi. Posiada dekrety zatwierdzające jako adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie i Sądzie Biskupim w Sandomierzu. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada tytuły: Adwokata i Adwokata kościelnego. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie.  Prowadzi Kancelarie w Lublinie i Stalowej Woli. 

 

OSTRZEŻENIE PRZED OSOBAMI NIE POSIADAJĄCYMI UPRAWNIEŃ

Adwokat kościelny Martyna Pereta, działając w porozumieniu z Sądami kościelnymi, przestrzega wszystkich zainteresowanych przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zalecam, aby przed ewentualnym powierzeniem osobom oferującym pomoc z zakresu prawa kanonicznego, zawsze żądać przedłożenia stosownych dokumentów (dekretów arcybiskupów lub biskupów) potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia tychże osób.

Zakres usług

 • Reprezentowanie stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 • Wstępna konsultacja sprawy-porada prawna.
 • Pomoc w ustaleniu tytułów nieważności.
 • Redagowanie:
  • skargi powodowej dla powoda.
  • odpowiedzi na skargę powodową dla strony pozwanej.
  • skargi wzajemnej.
 • Pomoc w sporządzeniu pytań dla stron i świadków.
 • Pomoc w doborze materiału dowodowego.
 • Redagowanie pytań i uwagi do opinii biegłych.
 • Sporządzenie pism procesowych na poszczególnych etapach procesu np. repliki na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, głosu obrończego po publikacji akt sprawy.
 • Pomoc w ewentualnym przedłożeniu uzupełniającego materiału dowodowego w sprawie.
 • Sporządzenie środków odwoławczych, w tym apelacji i jej poparcia.
 • Przedłożenie prośby o wyznaczenie Trybunału III instancji w Polsce.
 • Apelacja do Roty Rzymskiej Trybunału III instancji.