+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Nota biograficzna

Adwokat / Adwokat kościelny Martyna Pereta

w czerwcu 2014 r. ukończyła równolegle kierunki prawo oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Praca magisterska z dyscypliny prawa kanonicznego pt. „Prawa i obowiązki rodziców w zakresie moralnego i religijnego wychowania dzieci w kanoniczym prawie łacińskim i wschodnim”, została napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza (prof. KUL). Na kierunku prawo, pracę magisterską pt. „Walor prawny autorytetu rodziców” napisała pod opieką naukową ks. Abp. dra hab. Andrzeja Dzięgi.

W dniu 23 czerwca 2014 r. przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki (diploma licentiae) z wynikiem bardzo dobrym. Następnie została zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu i Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Do dnia dzisiejszego nieprzerwanie świadczy pomoc prawną i reprezentuje strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami kościelnymi.

Od 1 października 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Odbyła aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona adwokata Macieja Miłosza. Następnie uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – wpisana na listę adwokatów.  Z powodzeniem łączy wykonywanie zawodu adwokata i adwokata kościelnego z pracą naukową.