+48 518337507
Kancelaria adwokacka
adwokat kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Adwokat Kościelny

Zakres usług

 • Reprezentowanie stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 • Wstępna konsultacja sprawy-porada prawna.
 • Pomoc w ustaleniu tytułów nieważności.
 • Redagowanie:
  • skargi powodowej dla powoda,
  • odpowiedzi na skargę powodową dla strony pozwanej,
  • skargi wzajemnej.
 • Pomoc w sporządzeniu pytań dla stron i świadków.
 • Pomoc w doborze materiału dowodowego.
 • Redagowanie pytań i uwagi do opinii biegłych.
 • Sporządzenie pism procesowych na poszczególnych etapach procesu np. repliki na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, głosu obrończego po publikacji akt sprawy.
 • Pomoc w ewentualnym przedłożeniu uzupełniającego materiału dowodowego w sprawie.
 • Sporządzenie środków odwoławczych, w tym apelacji i jej poparcia.
 • Przedłożenie prośby o wyznaczenie Trybunału III instancji w Polsce.
 • Apelacja do Roty Rzymskiej Trybunału III instancji.
 • Porady prawne online – po zrealizowaniu płatności czynność kancelaria wykona w terminie 2-3 dni roboczych.