+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

  • powództwo o zapłatę;
  • wypadek w pracy;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • przywrócenie do pracy;
  • odszkodowanie;
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
  • sprostowanie świadectwa pracy;
  • mobbing