+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

 • konsultacje i porady prawne;
 • opinie prawne;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez instytucje kościelne;
 • zastępstwo procesowe;
 • doradztwo dla instytucji kościelnych;
 • kompleksowa obsługa prawna diecezji, parafii, zakonów, stowarzyszeń kościelnych, fundacji;
 • obsługa inwestycji i działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje kościelne;
 • obsługa prawna sporów instytucji kościelnych z organami samorządu terytorialnego, kontrahentami, wykonawcami inwestycji kościelnych, najemcami i dzierżawcami nieruchomości kościelnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zarządu majątkiem kościelnym;
 • doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących cmentarze z zakresu prawa go grobu;
 • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych instytucji kościelnych, duchownych;
 • prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie opinii z zakresu zachowania kanonów dotyczących zbywania i obciążania mienia stanowiącego własność kościelnych osób prawnych oraz ich skuteczność w prawie polskim;
 • sprawy związane z ochroną zabytków kościelnych.