+48 518337507
Kancelaria adwokacka
adwokat kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

O Kancelarii

Adwokat i Adwokat kościelny Martyna Pereta reprezentuje strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami kościelnymi. Posiada dekrety zatwierdzające jako adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, Sądzie Biskupim w Sandomierzu. 

Prowadzi swoje kancelarie na terenie Lublina i Stalowej Woli. 

OSTRZEŻENIE PRZED OSOBAMI NIE POSIADAJĄCYMI UPRAWNIEŃ

Adwokat kościelny Martyna Pereta, działając w porozumieniu z Sądami kościelnymi, przestrzega wszystkich zainteresowanych przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zalecam, aby przed ewentualnym powierzeniem sprawy poszczególnym osobom, zawsze żądać przedłożenia stosownych dokumentów (dekretów arcybiskupów lub biskupów) potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia tychże osób.