+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na temat Pani/Pana danych, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (cookies).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Pereta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Martyna Pereta z siedzibą w Lublinie, 20-022 Lublin ul. Orla 3, NIP: 8652463411, zwana dalej Administratorem. 

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z Administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub telefonicznie: 518337507. 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz umożliwienia kontaktu mailowego i telefonicznego.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

  Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt II. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO. 

Informacje o formularzach

a) serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane,

b) serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),

c) serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz,

d) dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Pliki cookies

Niniejsza strona generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Pani/Panu umożliwiające późniejsze rozpoznanie przez serwer. Cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Państwo korzystacie ze strony internetowej Administratora. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zmiany w polityce prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 • Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276