+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

Kancelaria świadczy usługi porady on-line poprzez elektroniczną obsługę klienta. Usługa ta umożliwia uzyskanie szybkiej pomocy prawnej, w tym porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub projektu umowy. Kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, telefon).

 

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:

 

  1. Przesłać drogą elektroniczną opis sprawy lub problemu prawnego (można także skorzystać z formularza na stronie).
  2.  W ciągu 24 h Kancelaria udzieli odpowiedzi, wskazując wysokość i sposób uiszczenia wynagrodzenia oraz wymieniając informacje i dokumenty niezbędne   do prawidłowego wywiązania się z zamówienia.
  3. Usługa zostanie wykonana w umówionym wcześniej terminie, po dokonaniu wpłaty, dostarczeniu wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.