+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

 • konsultację prawne;
 • opinie prawne;
 • windykacja należności;
 • projekty umów;
 • pomoc prawna na etapie tworzenia spółek;
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej spółki;
 • obsługa prawna procesu tworzenia i rejestracji spółki prawa handlowego   (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej);
 • pomoc prawna na etapie bieżącej działalności statutowej spółki;
 • pomoc prawna na etapie likwidacji i przekształceń spółek;
 • obsługa prawna likwidacji spółki prawa handlowego;
 • reprezentacja procesowa w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników/Zgromadzenia Akcjonariuszy.