+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym;
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego;
 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • prywatny akty oskarżenia;
 • sprawy związane z wypadkami drogowymi;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
 • odroczenie wykonania kary;
 • przerwa w wykonywaniu kary;
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • prawo karne gospodarcze