+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

  • obsługa prawna podmiotów leczniczych;
  • prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach roszczeń zgłoszonych przez pacjenta lub jego rodzinę;
  • analiza dokumentacji medycznej pod kątem zaistnienia tzw. błędu lekarskiego i zasadności roszczeń zgłoszonych przez pacjenta lub jego rodzinę;
  • reprezentowanie podmiotów leczniczych oraz lekarzy w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnym i innymi instytucjami;
  • reprezentacja strony w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – na wszystkich etapach postępowania;
  • reprezentacja w sprawach o przeprowadzenie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta;
  • przygotowanie odpowiedzi na pozew o zapłatę i reprezentacja przed sądem w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę;
  • reprezentacja lekarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, o zniesławienie;
  • wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie kontraktowania usług medycznych.