+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie

 Dla stron powodowych:

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu;
 • sporządzenie skargi powodowej;
 • rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej przez Trybunał;
 • pomoc w doborze materiału dowodowego;
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości;
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków;
 • stawiennictwo na publikacji akt;
 • przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opinii biegłego psychologa lub wniosek o powołanie nowego;
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła;
 • apelacja do II instancji;
 • prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja);
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis).

Dla stron pozwanych:

 • konsultacja sprawy po otrzymaniu przez stronę pozwaną skargi powodowej lub informacji o rozpoczęciu procesu;
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową;
 • przygotowanie skargi wzajemnej;
 • pomoc w doborze materiału dowodowego;
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości;
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków;
 • stawiennictwo na publikacji akt;
 • przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opinii biegłego psychologa lub wniosek o nowego biegłego;
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła;
 • apelacja do II instancji;
 • prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja);
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis).